İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

İşitme engelliler destek eğitim programı nedir?

İşitme engelli bireyler destek eğitim programının içeriği bireyin ihtiyaçlarını ön plana alarak hazırlanan bir programdır. İçerisinden işitme eğitimi ,dil eğitimi, sosyal iletişim, öğrenmeye destek, okuma ve yazma , erken matematik, matematik yer almaktadır.

İŞİTME YETERSİZLİĞİ NEDİR?

İşitme duyarlılığının kısmen veya tamamen kaybından dolayı konuşmayı edinmede, dili kullanma ve iletişimde yaşanan güçlükleri ifade eder.

İşitme duyarlılığının kısmen veya tamamen kaybından dolayı konuşmayı edinmede, dili kullanma ve iletişimde yaşanan güçlükleri ifade eder.

NASIL FARK EDİLİR?

*Konuşmalarında belirli sesleri düşürür ya da değiştirirler.

*Konuşurken bazı sesleri atlar, sözcükleri yanlış söylerler.

*İsteklerini anlatmak için gereğinden fazla jest ve mimik kullanırlar.

*Sesin geldiği yönü tayin edemezler.

*Bedensel devinimlerde denge bozukluğu görülür.

*Konuşmalarında tek düzelik görülür (fısıltılı veya bağırarak konuşma görülür.)

*Çevrelerindeki seslere duyarsızlık gösterirler.

*Ses değişimlerin farkında olmazlar.

*İşitebilmek için konuşana doğru yönelirler.

*Konuşmaları düzgün ve akıcı değildir.

*Talimatları yanlış anlarlar.

*Dikte çalışmalarında olağan dışı yanlışlıklar yaparlar.

*Konuşulanı anlayabilmek için konuşmacı yada ses kaynağına yakın dururlar.

*Kulak ağrısından, kulak çınlamasından şika¬yet ederler.

İşitme Yetersizliği Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı’nın Genel Amacı

Bu program ile işitme yetersizliği olan bireylerin;

1. İşitme cihazı, koklear implant veya diğer işitmeye yardımcı cihazlarıyla mevcut işitmelerini en iyi seviyede kullanmalarının sağlanması

2. Dil ve iletişim becerilerinin normal gelişim basamaklarını takip ederek gelişimlerinin desteklenmesi

3. İşitsel algı ve bilişsel becerilerini etkileşimli olarak kullanabilmelerinin sağlanması

4. Erken okuryazarlık becerilerinden başlayarak ileri düzey okuma yazma becerilerinin desteklenmesi

5. Erken matematik becerilerinden başlayarak ileri düzey matematik becerilerinin desteklenmesi

6. Dil edinimi sonrası iletişim, işitsel algı ve bilişsel becerilerini etkin kullanabilmelerinin desteklenmesi

7. Farklı ortamlarda iletişim sırasında kendine güveni, iletişim aksaklıklarında telafi edici stratejileri ve iletişimi bozan çevresel faktörlerle başa çıkma yöntemlerini kullanabilmelerinin sağlanması hedeflenmiştir.

İşitme Yetersizliği Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı yedi modülden oluşmaktadır.

1.İŞİTME EĞİTİMİ

2.DİL EĞİTİMİ

3.SOSYAL İLETİŞİM

4.ÖGRENMEYE DESTEK

5.OKUMA VE YAZMA

6.ERKEN MATEMATİK

7.MATEMATİK