EVDE FİZİK TEDAVİ

Evde fizik tedavi alabileceğine dair raporu olan bireylere, belirli yaralanmalar sonucunda bazı fonksiyonlarını kaybetmiş engellilere, yaşlılığa bağlı vücut hareketleri kısıtlanmış engellilere fizyoterapi ve rehabilitasyon programları uygulanmaktadır. Özellikle; protezi bulunan, trafik kazası geçirmiş ya da felç geçirmiş engelliler evde fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmeti almak istemektedir.

Evde Fizyoterapi ve Rehabilitasyonu engellilerin hem psikolojik açıdan iyi hissetmelerine hemde engellinin daha rahat hareket edebilmesine sebep olmaktadır. Bu da tedaviden alınacak başarı oranını arttıracaktır.