BOBATH THERAPY

Bobath Terapisi çocuk ve yetişkin rehabilitasyonunda kullanılan, bilimselliği ve etkinliği yüksek, dünyada en çok tercih edilen fizyoterapi yöntemlerinden biridir. Özellikle Serebral Palsi’de eşlik eden problemlerin varlığı ne olursa olsun uygulanabilir. Ayrıca hareket bozukluğuna, duyusal ve motor gelişim geriliğine sebebiyet veren diğer tablolarda da yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bir fizyoterapist olan Berta Bobath ve eşi nörofizyolog Karel Bobath, nörögelişimsel tedavi prensipleriyle yetişkin nörolojik engellilerde 1940'lardan başlayarak geliştirdikleri bu yaklaşımı 1960'lı yıllarda doğuştan hareket bozukluğu olan bebek ve çocuklarda kullanmaya başlamışlardır. Günümüzde çocuklarla çalışan fizyoterapistler Serebral Palsi (SP)'li çocuklar başta olmak duyu-motor bozukluklara neden olan farklı tablolarda bu yaklaşımı yaygın olarak kullanmaktadırlar. Bobath yaklaşımı, geliştirilen bilimsel kuramlar ve ampirik deneyimleri içine alacak şekilde biçimlendirilmiş olup, gelişmeye açık dinamik bir yapı göstermektedir. Bu yönünle ilk uygulamalardan başlayarak günümüze kadar gelişmiş ve bazı değişimlere uğramıştır.

Bobath terapi her çocuğa özel olarak planlanır. Terapinin temel amacı çocuğun fonksiyonel kapasitesini arttırmak, kendisinin yapabileceği aktiviteleri çeşitlendirmek ve onu bu yönde cesaretlendirmektir. Bu sayede çocuğun çevresine adaptasyonu artacak, insanlar ile iletişimi güçlenecek ve hayatının her yönünde olabileceği maksimum bağımsızlık seviyesine ulaşacaktır.

Bobath terapi bireye özel olduğu için öncelikle merkezi sinir sisteminin etkilenme derecesi ile çocukta oluşan motor fonksiyon bozukluklarının analizi yapılır. Çocuğun fonksiyonel sınırlarına karar verilir. Bu analiz sonucunda aile ile birlikte terapideki kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenir. Terapi kısmında özel terapötik tutuşlar, pozisyonlamalar, stimülasyon ve fasilitasyon teknikleri kullanılır. Bu tekniklerle anormal kas tonusunu düzenlemek, çocuğa normal hareket hissini vermek, çocukta doğru hareketi açığa çıkarmak amaçlanmalıdır.

Bobath terapisi, pediatri alanında çalışıp çocuklar için özelleşmiş ve eğitimini başarıyla tamamlayarak ‘’Bobath terapisti’’ ünvanı alan fizyoterapistler tarafından yapılır.