BEDENSEL ENGELLİ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON:

Fizyoterapistler eşliğinde, ailenin yakın desteği ve katılımı ile tıbbi sorunlar, mobilite, duyu-motor beceriler (kaba motor, ince motor) öz bakım, transfer becerileri başta olmak üzere verilen hizmetleri şu şekilde sıralanmaktadır:

• Hareket açıklığı kazanımı

• Kaba motor eğitimi

• Yürüyüş eğitimi

• İnce ve kaba motor eğitimi

• Denge ve koordinasyon eğitimi

• Splintleme

• Öz bakım eğitimi

• Ambulasyonda yardım

•Günlük yemek aktiviteleri

•Ev güvenliği

• Yardımcı cihazlar

• Bir Engelli ya da fonksiyon kaybı nedeniyle “sınırlanan” kişinin mevcut kalan potansiyeli ile en üst fonksiyonel seviyeye çıkartılması olarak da tanımlanan “Rehabilitasyon” uygulamalarına, çocukların doğumundan itibaren ihtiyaç duyulabildiği gibi doğum sonrası karşılaştıkları pek çok engelli için de ihtiyaç duyulabilir.

• Tıpkı yetişkinlerde olduğu gibi çocuk engellilerde de bazı rahatsızlıklar nedeniyle fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarına gereksinim duyabilmektedir. Özellikle nörolojik ve ortopedik engellilerin tedavi süreçlerinde öne çıkan bu uygulamalar, çocukların kaybettikleri yetilerini kazandırmada etkin olduğu çoğu çocuk engellinin daha önce hiç deneyimleyemediği elini–kolunu kullanma, yürüme, denge ve koordinasyon, konuşma, öz bakım gibi fonksiyonların doğru paternlerde öğrenilmesine yardımcı olabilmektedir.

• Özel eğitim ve rehabilitasyon alanında en sık serebral palsi (CP), meningomyelosel, brakiyal sinir yaralanması (doğum felci), tortikollis ve birtakım nörolojik engellilerin sebep olduğu tablolarla karşılaşılmaktadır. Ancak kırık ve operasyonlardan sonra gelişen eklem problemleri, ameliyatlardan sonrası kısıtlılıklar, metabolik engellillerin etkileri, doğumsal nöromusküler engelliler, nörogelişimsel ve motor gerilikler de fonksiyonel geriliğe yol açmakta ve günlük yaşama katılabilmeleri için mutlak suretle rehabilitasyona ihtiyaç göstermektedir.